Стотици сентенции за успеха

Кратките мисли са една от отличителните черти на „Уроци на трейдъра милионер“. Те непринудено се появяват в нашите разговори с Тим по причина на неговия колоритен език, изпъстрен със сравнения, метафори и изстрадан опит. Затова реших, че освен в същинското съдържание на книгата, те заслужават и специално внимание, за проникнат и да останат в съзнанието на читателите.

„Хубавото на  кратките мисли – пише Л.Н. Толстой – е, че карат сериозният читател сам да мисли.“ А целта на „Уроците“ е именно такава. Изпитах го върху себе си, а желанието ми е този ефект да се постигне и у българските трейдъри – всеки да възприеме себе си като решаващ фактор за постигане на собствения си успех. Търговията на финансовите пазари НЕ е механичен процес на отваряне и на затваряне на позиции, а изключително сложна и трудна дейност, основана върху взимането на решения. Книгата е призвана да създаде нова парадигма в мисленето на трейдърите и всеки да осъзнае, че трябва да хване юздите на своя успех в собствените си ръце.

Всяка книга от „Уроци на трейдъра милионер“ е изпъстрена със стотици кратки мисли. А в пълното хартиено издание за тези ценни зърна от мъдрост е обособен специален сайдбар на всяка една от страниците. Макар сентенциите да вървят паралелно със съдържанието, по този начин те са и един самостоятелен „продукт“. Човек по всяко време може да отвори книгата на случайно място и да прочете няколко от крилатите мисли,  които се намират там.

Твърде често читатели споделят мисли от „Уроците“, които са им харесали, но колегата Николай Георгиев Димитров прави това със забележително удоволствие и  креативност. В създадената от него фейсбук група Lucky break почти всеки ден вече месеци наред той споделя по някоя от мислите, съчетана с подходяща за целта илюстрация. А на своя ред това пък вдъхнови мен да направя тази малка книжка.

Изтеглете безплатно Избрани сентенции от книгата „Уроци на трейдъра милионер“!

Clipboard01

 


Leave a Reply

© 2021 Уроци на трейдъра милионер
myBook v1.2 powered by WordPress