Какво отличава победителите?

Откъс от книга четвърта – “Машина за пари”

– Ако искаш да успееш, заеми се най-напред със собствената си личност. Разбери кое те движи в правилната посока и кое те връща назад. И се подготви за голяма

Битка със себе си

защото отрицателното в човека е жизнено и устойчиво като плевелите.

– Това за битката със себе си не е ново – при­помням аз. – Казвал си ми го десетки пъти, откак­то се познаваме.

– Но очевидно е, че не си го направил – пра­ви Тим констатацията, до която и аз съм стигнал. – Всичките знания, които си придобил, няма да заработят автоматично в практическата ти работа ако дяволчето в теб има надмощие в твоето по­ведение. Никакви теории, никакви на­стройки на ума, програма за постигане на успех и дори брилянтна стратегия за печалба няма да те направят успешен, докато действаш като лузър.

– Добре, но аз НЕ искам да съм лузър. Защо това се случва въпреки моето желание.

– Много просто – веднага отговаря Тим, – за­щото желанията и действията ти се различават. А резултатите винаги са пряко следствие от действи­ята на човек. Всеки иска да постигне нещо повече или да направи някаква позитивна промяна – да подобри визията и физическата си форма, да по­виши финансовото си благосъстояние, да се реа­лизира по-успешно в професионално отношение и т.н. За постигане на всяко едно обаче трябва да се измине дълъг път и да се положат много усилия. Но тук веднага се намесва дяволчето и започва да осуетява добрите ти намерения.

Оказва се, че вредните навици, като например да си похапваш, да си поспиваш до късно сутрин или да се излежаваш пред телевизора са много по-устойчиви от доброто намерение за отслабване и спортуване.

– Да, така е – съгласявам се аз, – но все пак ня­кои хора успяват да надмогнат вредните си навици и да направят положителна промяна.

– Кардинално изменение в поведението е нещо доста трудно, докато постигането на временна положителна промяна не е никакъв проблем – потвърждава трейдърът милионер. – Марк Твен казва: „Няма нищо по-лесно от това да откажеш цигарите – аз самият съм го правил десетки пъти.“

– Изкореняваш плевелите, а след това те поник­ват отново.

– На практика, двете сили в теб съвсем не са еднакви по своите възможности. Дяволчето опре­делено се справя по-добре с пъклените си цели и всячески ти пречи да надмогнеш леността, при­щевките и вредните си навици. Изобщо, промяна­та винаги е по-трудна, отколкото да продължаваш по старому.

– Сигурно затова светът не изобилства с преус­пели хора, а преобладава посредствеността?

– Естественото състояние на повечето хора – продължава Тим – е движението по инерция, кое­то определено е и по-лесно и не изисква никакви усилия отколкото диаметрално да смениш посока­та. Всеки човек иска да преуспее, но малцина са готови да платят цената за това.

– Определено, сбъдването на мечтите НЕ се случва по инерция.

– Точно така – потвърждава Тим! – В живота има една малка категория, които наричаме успели хора, и всич­ки наоколо си дават сметка, че те са по-различни от останалите. Това различие обаче не е в техния късмет, талант или наследено богатство. Не бива да им се преписват и някакви свръхестествени ка­чества, защото всеки от нас ги има в „склада“ си. Малката категория на успелите хора са

Победителите в живота

– В житейски план всичко е точно така, Тим, но какво отличава победителите от останалите хора?

– Виж, Стив, победителят не е човек, който ви­наги побеждава. Победителят се отличава от ос­таналите със своята личност. Не е достатъчно просто да решиш и да станеш победител – трябва много и упорита работа върху себе си.

От следващите разговори с Тим ме посвещава на някои отличителни черти, които харак­теризират победителите. Между тях са: оформяне на реална оценка за себе си и познаване на силните си страни; създаване на навици и стереотипи, които човек неизменно следва в ежедневието си, без значение дали е в настроение или не; изготвяне на план и ясна визия накъде върви и каква е неговата цел; както и разбира се и много други, които могат да превърнат всеки обикновен човек в победител в областта, където е фокусиран.


Leave a Reply

© 2021 Уроци на трейдъра милионер
myBook v1.2 powered by WordPress