Стратегия за печалба

Книга трета

Напълно естествено, настройките на ума и програмирането на успеха са последвани от стратегия за печалба. Така е озаглавена и трета книга, която по първоначалната ми идея, трябваше да бъде „черешката” на поредицата  „Уроци на трейдъра милионер”. Надявам се, че тази амбициозната задача е постигната, тъй като представям на българските читатели едно уникално разбиране за анализиране на пазарните ситуации.

Трейдърът милионер разкрива своята базова идея за търговия и един изключително устойчив критерий, който недвусмислено отговаря на въпроса дали трябва да се отваря позиция и къде са подходящите точки за вход. По своята всеобхватност представените в книгата разбирания надхвърлят всички популярни методи за анализ на пазара и са изключително лесни за практическо приложение, благодарение на присъщата си простота и универсалност.

„Стратегията за печалба – казва трейдърът милионер, – НЕ се състои в механично изпълнение на опредени процедури, а се корени в трейдърското поведение, което те води до успех като гарантира твоето оцеляване и изпълнение на търговските ти цели.”

Традиционните начини, по който трейдърите анализират и търгуват не могат да доведат до дълготраен успех, защото отчитат движението, а не движещите сили на пазара. Графиката често ни провокира да правим сделки, където не е нужно и поради тази причина заставаме на грешната страна. Трейдърът милионер ни учи, че трябва да се интересуваме от контекста на пазара и да се стремим да „видим“ случващото се зад графиката.

„Стратегия за печалба“ ни предоставя един необичаен поглед върху финансовите пазари, дава ни насоки как да „измерваме“ своите очаквания и съдържа ценни съвети за реализиране на успешен трейдинг бизнес.  Нашите разговори с Тим отново се случват на един морски бряг, който, сякаш нарочно е подбран, за да бъде в унисон с уроците за печалба.

 

| | | 30/04/2017 14:51

Leave a Reply

© 2021 Уроци на трейдъра милионер
myBook v1.2 powered by WordPress